Wizyt: 047068
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

Ewidencja i rejestry
 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • ewidencja finansowo – księgowa
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa üewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja korespondencji
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno – epidemiologicznych
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • rejestr zarządzeń
 • ewidencja dzieci
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • kronika
 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • dzienniki zajęć dodatkowych

Udostępnianie osobie trzeciej ewidencji, ksiąg i rejestrów lub jej części:

1.do wglądu na terenie jednostki – wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej

2.poza siedzibą jednostki – wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

[drukuj]

Autor: Administrator @ 16/02/2011 22:53
Opublikował: @ 00/00/0000 00:00
Ostatnia zmiana: @ 00/00/0000 00:00
Tekst wyświetlony: 0 razy.